Tv3 emite “Las cloacas de Interior” martes 18 de julio a las 21.55 h

Un treball d’investigació sobre les maniobres ocultes del Ministeri de l’Interior. “Las cloacas de Interior” és el resultat de nou mesos de feina d’investigació i anàlisi, que acaben destapant per primera vegada un entorn d’il·legalitats i de corrupció en el si del Ministeri de l’Interior.

+reciente: El documental ‘Las Cloacas de Interior’

// Un trabajo de investigación sobre las maniobras ocultas del Ministerio del Interior. “Las cloacas de Interior” es el resultado de nueve meses de trabajo de investigación y análisis, que acaban destapando por primera vez un entorno de ilegalidades y de corrupción en el seno del Ministerio del Interior.

El treball, dirigit per Jaume Roures, amb guió de Jaume Grau i realització d’Andrea Ferrando, té un gran valor documental gràcies al testimoni de quatre policies que parlen, per primer cop, davant d’una càmera: Marcelino Martín Blas, excap d’Asuntos Internos de la Policia; Jaime Barrado, comissari de policia; Jose Oreja, sergent de la Guàrdia Civil, i un alt funcionari del Ministeri de l’Interior que ha preferit conservar l’anonimat.

// El trabajo, dirigido por Jaume Roures, con guión de Jaume Grau y realización de Andrea Ferrando, tiene un gran valor documental gracias al testimonio de cuatro policías que hablan, por primera vez, ante una cámara: Marcelino Martín Blas, exjefe de Asuntos Internos de la Policía; Jaime Barrado, comisario de policía; Jose Oreja, sargento de la Guardia Civil, y un alto funcionario del Ministerio del Interior que ha preferido conservar el anonimato.

Marcelino Martín Blas, excap d’Asuntos Internos de la Policia, i Jaime Barrado, comissari de policia // Marcelino Martín Blas, exjefe de Asuntos Internos de la Policía, y Jaime Barrado, comisario de policía

Jose Oreja, sergent de la Guàrdia Civil, i un alt funcionari del Ministeri de l’Interior anònim // Jose Oreja, sargento de la Guardia Civil, y un alto funcionario del Ministerio del Interior anónimo

A partir d’aquestes declaracions inèdites, que serveixen per comprendre l’abast de l’entramat d’il·legalitats, “Las cloacas de Interior” té la voluntat d’aixecar la mirada per damunt de casos concrets, per trobar un fil conductor global i crear, així, un relat de la guerra bruta d’Interior.

// A partir de estas declaraciones inéditas, que sirven para comprender el alcance del entramado de ilegalidades, “Las cloacas de Interior” tiene la voluntad de levantar la mirada por encima de casos concretos, para encontrar un hilo conductor global y crear, así, un relato de la guerra sucia de Interior.

El documental comença amb les gravacions que el diari “Público” va donar a conèixer el juny del 2016 entre l’exministre d’Interior, Jorge Fernández Díaz, i l’excap de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alonso. Gràcies a les investigacions dels periodistes Patricia López i Carlos Enrique Bayo, es van destapant les diferents trames que han confluït en la policia.

// El documental empieza con las grabaciones que el diario “Público” dió a conocer el junio del 2016 entre el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el exjefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alonso. Gracias a las investigaciones de los periodistas Patricia López y Carlos Enrique Bayo, se van destapando las diferentes tramas que han confluido en la policía.


Els periodistes Patricia López i Carlos Enrique Bayo // Los periodistas Patricia López y Carlos Enrique Bayo

Es pren el cas Trias com a punt de partida, aprofitant que surt esmentat en les converses entre l’exministre Jorge Fernández i De Alfonso, i es va estirant el fil per acabar desvetllant les males pràctiques i el “modus operandi” de la guerra bruta de l’Estat en molts altres casos, com el d’Interligare, el d’Elisa Pinto, l’Informe Veritas, la trama d’espionatge dins del PP de la Comunitat de Madrid o l’informe PISA sobre el finançament de Podem.

// Se toma el caso Trias como punto de partida, aprovechando que sale mencionado en las conversaciones entre el exministro Jorge Fernández y De Alfonso, y se va estirando el hilo para acabar desvelando las malas prácticas y el “modus operandi” de la guerra sucia del Estado en otros muchos casos, como el de Interligare, el de Elisa Pinto, el Informe Veritas, la trama de espionaje dentro del PP de la Comunidad de Madrid o el informe PISA sobre la financiación de Podemos.

“Las cloacas de Interior” dibuixa una estructura de funcionament de tres potes, segons un funcionari del Ministeri de l’Interior anònim, la denominada “oficina sinistra”, encarregada d’elaborar informes contra adversaris polítics i policies que acabaven en diversos mitjans de comunicació, el comissari Villarejo i la Brigada Política, que, formada “per càrrecs policials de confiança del Ministeri”, realitzaven activitats “que es podrien anomenar alegals”.

// “Las cloacas de Interior” dibuja una estructura de funcionamiento de tres patas, según un funcionario del Ministerio del Interior anónimo, la denominada “oficina siniestra”, encargada de elaborar informes contra adversarios políticos y policías que acababan en varios medios de comunicación, el comisario Villarejo y la Brigada Política, que, formada “por cargos policiales de confianza del Ministerio”, realizaban actividades “que se podrían denominar alegals”.

Xavier Trias, exalcalde de Barcelona, i Baltasar Garzón // Xavier Trias, exalcalde de Barcelona, y Baltasar Garzón

L’origen de molts dels integrants d’aquesta “mafia policial” se situa, com Villarejo, a l’antiga Brigada Político-Social franquista, i són els responsables d’informes com Veritas, destinat a desacreditar Baltasar Garzón quan es trobava en plena investigació de l’activitat dels GAL.

// El origen de muchos de los integrantes de esta “mafia policial” se sitúa, como Villarejo, en la antigua Brigada Político-Social franquista, y son los responsables de informes como Veritas, destinado a desacreditar Baltasar Garzón cuando se encontraba en plena investigación de la actividad de los GAL.

El documental demostra, a més, que l’activitat d’aquest entramat politicopolicial no es limita a territori espanyol. El testimoni creuat dels germans Cierco, propietaris de Banca Privada d’Andorra, i de Martín Blas revelen l’existència de maniobres il·legals per tal d’aconseguir els comptes opacs de la família Pujol i són el testimoni de l’acció d’aquesta trama bruta en l’operació Catalunya.

// El documental demuestra, además, que la actividad de este entramado politicopolicial no se limita al territorio español. El testigo cruzado de los hermanos Cierco, propietarios de Banca Privada de Andorra, y de Martín Blas revelan la existencia de maniobras ilegales para conseguir las cuentas opacas de la familia Pujol y son el testimonio de la acción de esta trama sucia en la operación Cataluña.

Dirigit per // Dirigido por: Jaume Roures 

//: Tradución tomalaprensa


+info relacionada:

  • “Las cloacas de Interior”, a “Sense ficció-TV3″. El documental de què tothom parla i pocs s’atreveixen a emetre, el dimarts, 18 de juliol, a les 21.55 en TV3 // “Las cloacas de interior” en Sense ficció– TV3. El documental del que todo el mundo habla y pocos se atreven a emitir. El martes 18 de julio a las 21.55 en la TV3

Nota de tomalaprensa: Directo desde la TV3 e Internet, (guarda el enlace en ‘favoritos’ y/o haz click el 18 de julio a las 21.55 h para ver el documental. Un saludo 😉


+reciente: Quejas en las redes porque TV3 no permite ver ‘Las cloacas de Interior’ por internet –  elnacional.cat, 18-07-2017